fbpx

พร้อมตอบสนองต่อทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความร้อน’ ตั้งแต่การจำหน่าย Boiler และ Heater ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน !

บริษัท Nippon Thermoener ผู้ผลิตเรื่องทำความร้อนของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี เรามีผลิตภัณฑ์มากมายโดยเริ่มจาก Boiler ที่ใช้งานทั่วไป อาทิ Boiler แบบน้ำไหลผ่านครั้งเดียวหรือเครื่องทำน้ำร้อน ฯลฯ และ Boiler ชนิดพิเศษ อาทิ Fire-tube boiler, Water tube boiler, Hot oil boiler ฯลฯ เราจัดตั้งบริษัทขึ้นที่ประเทศไทยในปี 2557 โดยใช้ชื่อว่าบริษัท NIPPON THERMOENER (THAILAND) (จากนี้ไปจะขอเรียกว่า “บริษัท NTEC Thai”) ไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น เรายังจำหน่ายและให้บริการการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นโดยเน้นไปที่ Package boiler เป็นหลักในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม, เมียนมา, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ ฯลฯ อีกด้วย

คุณมาซาฟุมิ อิเอฟุจิ ประธานบริษัทในประเทศไทยกล่าวว่า “บริษัท Nippon Thermoener เป็นผู้ผลิต Boiler แต่บริษัท NTEC Thai นั้นเรามุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นบริษัทด้านวิศวกรรม” ดังนั้น หากมีการใช้ Boiler แล้วจะก่อให้เกิดความร้อนขึ้นมาซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็น “ความร้อนที่ถูกปล่อยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์” ด้วยเหตุนี้ บริษัท NTEC Thai จึงพิจารณาว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถลดการปลดปล่อยความร้อนนี้ลงได้ การใช้ “ระบบไอน้ำแบบไฮบริด” ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่มีการรวมการทำงานระหว่าง Heat pump และ Boiler เข้าไว้ด้วยกัน เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงานโดยการใช้ Heat pump ในการนำความร้อนที่ Boiler ปล่อยออกมากลับมาใช้ซ้ำกับ Boiler อีกครั้ง บริษัทเรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยการแสวงหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า

ฮิโรชิ มิยามุระ General Manager
เข้ามาประจำการที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 หลังจากที่สั่งสมประสบการณ์ด้านงานขายประมาณ 27 ปีจากบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจเดียวกันจึงได้เข้ามาทำงานที่บริษัทเมื่อปี 2562 ปัจจุบันสังกัดฝ่ายขายโดยรับผิดชอบดูแลลูกค้าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบันบริษัท Nippon Thermoener ได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก อาทิ Super EQOS, Super Vacotin Heater ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในประเทศกลุ่มอาเซียน อาทิ ประเทศไทย แล้ว กลับยังไม่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้บริษัท NTEC Thai จึงได้พยายามใช้กลไกเครดิตร่วม (The Joint Crediting Mechanism, JCM) ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กลไกเครดิตร่วมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น, ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม, พม่า ฯลฯ ในการก่อตั้งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลโดยมีหลายกรณีที่บริษัท Nippon Thermoener ได้มีการส่งมอบ Boiler ของบริษัท รวมทั้งบริษัท NTEC Thai ได้ให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ JCM นี้

ทาคานาริ โมริโอกะ General Manager
หลังจากที่ทำงานในฝ่ายพัฒนาของบริษัทแล้วจึงได้เข้ามาประจำการที่ประเทศไทยเมื่อปี 2018 ปัจจุบันสังกัดในแผนกวิศวกรรมโดยรับผิดชอบในส่วนงานติดตั้งเครื่องจักรและให้บริการซ่อมบำรุงในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

การที่บริษัท NTEC Thai มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาจวบจนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะหลักปรัชญาพื้นฐานในตอนจัดตั้งบริษัท Nippon Thermoener ที่ว่า “เราจะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและสังคมผ่านทาง Boiler” “เราจะพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนที่ใช้ในการบริโภค” ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งบริษัท Nippon Thermoener และบริษัท NTEC Thai นั่นเอง